11. Literature about the Zichy family

11.1 Printed sources

- Zichy irattár, Zichy okmánytár, Országos Levéltár, Budapest
- Codex diplomaticus domus senioris comitum Zichy de Zich et Vásonkeö Budapest 1866-1907
- Bonitz Ferenc, Gróf Zichy Nándor élete és jellemrajza, Budapest, Szt.István Társulat, 1912
- Braunbehrens Volkmar, „Mozart in Wien“, …… 148, 176, 184. o. Deutsches Fachbuch, Piper Verlag, 2006 ISBN 3492246052
- Csinádi Gerö, Zichy Jenő oroszországi és kínai expedícióinak története új megvilágításban, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1963
- Cziráki Antal, “ Szónoklat Zichy Ferenc bihar megyei főispáni székébe való beiktatása alkalmából”, Nagyvárad, Tichy nyomda, 1825
- Genealogisches Handbuch des Adels, C.A. Starke, Limburg an der Lahn
- Gräfliche Häuser Band ….. das sogenannte Gotha, etwa alle 30 Jahre
- Gräfliche Häuser B Band II (1960) (neuere Stammreihe)
- Gräfliche Häuser Band XIII, 1990
- Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája, Natura, 1990
- Gudenus János-Szentirmay László, Összetört címerek: Mozaik, Budapest, 1989
- Hantó Zsuzsa, Kitiltott családok, Magyar Ház, Budapest, 2009
- Kleines biographisches Lexikon enthaltend Lebensskizzen hervorragender um die Kirche verdienter Männer, Znaim, 1862
- Kovács Zsolt: „Kié az ország? Kié a hatalom? – Zichy Lászlóval beszélget Kovács Zsolt“. Kairosz Kiadó, 2010
- Lukacsics Pál, A zichi és vásonkeöi gróf Zichy család idősb ágának okmánytára, I- XII kötet, Budapest, 1931 (Dunántúl Pécsi Egyetemi Könyvkiadó és Nyomda, (Hungarian and Latin)
- Majláth Antal, Oratio in solennibus exequiis F. comitis Zichy episcopi Jaurinensis, Győr, 1783
- Nagy Iván, Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal, Ráth Móricz, Pest, 1860
- Roy Ferenc, Trauerrede auf den Todesfall Seiner Excellenz des Grafen Franz Zichy, Bischofs zu Raab, Raab, 1783
- Sipos Imre SJP, Zics története, Paletta Press, Budakeszi, 2009
- Szádetzky-Kardoss Lajos útinaplója: “Zichy-expedíció – Kaukázus, Közép-Ázsia 1895” Magyar Őstörténeti Kutató és Kiadó, Budapest, 2000
- ……………… Zichy Vilmos expedition (in German)
- Szent István Társulat, Emlékkönyv Zichy Nándor Gróf születésének századik évfordulójára, Budapest, 1929
- A zichi és vásonkeöi gróf Zichy család idősb-ágának okmánytára, kiadó gróf Zichy István, Budapest, 1931, 12 kötet
- A Zichy család levéltára, Repertorium, összeállította Bakátcs István, Budapest, Művelődésügyi Minisztérium, Levéltári Osztály, Levéltárak Országos Központja, 1963, 155 o.
- …… about Zichy Mihály (1827-1906) élete, 2 kiállítási, ….
- Wehse, dr. Eduard, Geschichte des österreichischen Hofes und Adels und der österreichischen Diplomatie, Hofmann und Campe, Hamburg,
- Wurzbach, dr.Constant von, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich, Wien, 1891

11.2. Main internet sources

- Wikipedia, Zichy.com Link 1,
- Wikipedia, Zichy.hu Link 1,
- www. zichy.lap.hu Link 1,

11.3. Lexica

- Az új idők lexikona, Budapest
- Magyar nagy lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004
- Pallas Lexikon, Budapest
- Révai nagy lexikona, Budapest
- Új magyar életrajzi lexikon, Helikon Kiadó, 2007
- Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó, 1994